Luctor Ponse
pianist / componist

Home / Audio (NL)
Biografie
Oeuvre
CD's
Adressen / Links

Agenda
ANBI-gegevens

Financiële verantwoording Boekjaar 2018

18-06-2020: Financiele verantwoording voor BOEKJAAR 2018 van de STICHTING WERK LUCTOR PONSE

//=======================================================================================\\
Balans:

ACTIVA         
Vaste activa:   geen  

Vlottende activa: geluidsarchief (bestaande uit plm 40 CDs met muziek van Luctor Ponse en
                 met door hem uitgevoerde muziek)
         papieren archief (partituren/brieven/notulen/foto's/krantenknipsels e.d.)

Liquide middelen: Zakelijke Rekening ING: NL16 INGB 0008 4871 35 

 SALDO 01-01-2018: 1326,85
 SALDO 31-12-2018: 1248,68
 
 LASTEN
  18,58 26-01-2018: Afrekening betalingsverkeer ING
  19,78 26-04-2018: Afrekening betalingsverkeer ING
  19,78 26-07-2018: Afrekening betalingsverkeer ING
  20,03 26-10-2018: Afrekening betalingsverkeer ING
 -------
  78,17 
 
 BATEN
   0   
 -------
   0
         Zakelijke Spaarrekening ING: NL16 INGB 0008 4871 35 

 SALDO 01-01-2018: 1326,85
 SALDO 31-12-2018: 1248,68
 Rente:        0,00

PASSIVA
Eigen vermogen:    uitsluitend Liquide middelen (NL16 INGB 0008 4871 35)
 
Vreemd lang vermogen: geen

Vreemd kort vermogen: geen

//=======================================================================================\\
Toelichting:

De stichting is in de beginperiode 2000-2010 van haar bestaan zeer actief geweest.
Van groot belang voor de doelstelling en activiteiten van de stichting, maar niet in geld
uitdrukbaar zijn de volgende zaken:
1. Het opzetten en bijhouden van een geluidsarchief over het werk van Luctor Ponse: plm
  40 CDs met zijn muziek en/of met opnames van door hem uitgevoerde muziek
2. Het bijhouden van een papieren archief over het werk van Luctor Ponse: naast alle
  uitgegeven partituren is dit een collectie brieven, foto's, krantenknipsels e.d.
3. Het opzetten en bijhouden van een papieren archief over het werk van de stichting,
  met name over de ondersteuning en organisatie van uitvoeringen van het werk van Luctor
  Ponse en over CD-projecten die (onder meer) dat werk betroffen.

Het bestuur heeft besloten het in de periode 2011-2018 wat kalmer aan te doen, mede naar
aanleiding van andere, drukke werkzaamheden.
Wel zijn in 2015 een paar oude interviews (radiouitzendingen) gedigitaliseerd en nu te
beluisteren via de website (op de NL-home-page).
De uitgeoefende activiteiten in de periode 2011-2018 bestonden verder uit het bijhouden
van de website van de stichting en de archieven, en het voeren van communicatie over het
werk van Luctor Ponse met belangstellenden.
Deze activiteiten voltrokken zich zonder beloning, met uitzondering van het laten opmaken
van een nieuwe versie van de website van de stichting door een externe partij (in november
2012). 

Een wat uitgebreidere toelichting is beschikbaar op de pagina "ANBI-gegevens" (zie het
linker-menu) in het "Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten".

//=======================================================================================\\