Luctor Ponse
pianist / componist

Home / Audio (NL)
Biografie
Oeuvre
CD's
Adressen / Links

Agenda
ANBI-gegevens

Financiële verantwoording Boekjaar 2012

27-12-2013: Financiele verantwoording voor BOEKJAAR 2012 van de STICHTING WERK LUCTOR PONSE

//=======================================================================================\\
Balans:

ACTIVA         

Liquide middelen: Zakelijke rekening ING: NL16 INGB 0008 4871 35

 SALDO 01-01-2012: 956,50 
 SALDO 31-12-2012: 1724,19
 
 LASTEN
  11,82 07-01-2012: Afrekening betalingsverkeer ING
  11,73 08-04-2012: Afrekening betalingsverkeer ING
  11,87 09-07-2012: Afrekening betalingsverkeer ING
  14,07 27-07-2012: Afrekening betalingsverkeer ING
  13,98 04-10-2012: Afrekening betalingsverkeer ING
  11,82 04-11-2012: Afrekening betalingsverkeer ING
  363,00 14-11-2012: Factuur Nora Ponse: Herprogrammering website (www.luctorponse.org)
 -------
  438,29
 
 BATEN
  10,97 06-01-2012: Rentebijschrijving tot 01-01-2012
 1200,00 11-10-2012: Gift A.M. Ponse-Smalt
 -------
 1210,97
 
PASSIVA
Eigen vermogen:    Zakelijke rekening ING: NL16 INGB 0008 4871 35
           SALDO 01-01-2012: 956,50 
           SALDO 31-12-2012: 1724,19
 
//=======================================================================================\\
Toelichting:

De stichting is in de beginperiode 2000-2010 van haar bestaan zeer actief geweest.
Van groot belang voor de doelstelling en activiteiten van de stichting, maar niet in geld
uitdrukbaar zijn de volgende zaken:
1. Het opzetten en bijhouden van een geluidsarchief over het werk van Luctor Ponse: plm
  40 CDs met zijn muziek en/of met opnames van door hem uitgevoerde muziek
2. Het bijhouden van een papieren archief over het werk van Luctor Ponse: naast alle
  uitgegeven partituren is dit een collectie brieven, foto's, krantenknipsels e.d.
3. Het opzetten en bijhouden van een papieren archief over het werk van de stichting,
  met name over de ondersteuning en organisatie van uitvoeringen van het werk van Luctor
  Ponse en over CD-projecten die (onder meer) dat werk betroffen.

Het bestuur heeft besloten het in de periode 2011-2014 wat kalmer aan te doen, mede naar
aanleiding van andere, drukke werkzaamheden.
De uitgeoefende activiteiten in de periode 2011-2013 bestonden uit het bijhouden van de
website van de stichting en de archieven, en het voeren van communicatie over het werk van
Luctor Ponse met belangstellenden.
Deze activiteiten voltrokken zich zonder beloning, met uitzondering van het laten opmaken
van een nieuwe versie van de website van de stichting door een externe partij (in november
2012). 

Een wat uitgebreidere toelichting is beschikbaar op de pagina "ANBI-gegevens" (zie het
linker-menu) in het "Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten".

//=======================================================================================\\
Notitie:

Nog verwerken (transport naar boekjaar 2013): 

- kosten website (38/jaar):
38,00 Af
Rekening        NL34 INGB 0003 5723 06 - A PONSE AMSTERDAM
Tegenrekening      556977556
Datum          04-06-2012
Mutatiesoort      Incasso
Mededelingen      KN: PID2171545206T
DOCDATA PAYMENTS
MIJNDOMEIN.NL FACT MD90869326
MD90869326

- kosten inschrijving KvK (niet meer in 2013):
26,64 Af
Rekening        NL34 INGB 0003 5723 06 - A PONSE AMSTERDAM
Tegenrekening      490707580
Datum          21-04-2011
Mutatiesoort      Internetbankieren
Mededelingen      Kamer van Koophandel A
3001134130820000AC

//=======================================================================================\\